Apilii telefon

Downloads: 
  • File icon fuc-Defte_Pulaar-1.0-24kbps.apk
    Download40.97 MB

Aɗa waawi telesaajee appli min ngam huutoraade "Defte Pulaar" e telefon maa -    https://play.google.com/store/apps/details?id=org.ips.bah.fuc.defte

 

walla so aɗa yiɗi kilikee e haatumeere to

bannge ñaamo e hello.


Ɗum woni aykon e "Defte Pulaar"

E so aa heɓi "Defte Pulaar" e telefon maa, ɗum ina hollu maa defte fof ko aɗa waawi janngude walla heɗɗaade.